เกี่ยวกับ R.K.

บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้การร่วมมือ – ร่วมทุน ระหว่าง บริษัท กวางซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) กับ บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539

เกี่ยวกับ NEW NANYANG

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2016 ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นในนาม บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทใหม่ของ บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ใช้ระบบการบริหารทีมงานเดียวกัน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคลากรต่างๆ ที่ยังคงใช้ระบบการทำงานทีมเดิม บริษัท นิว หนานหยางฯ ไม่เพียงแต่คงข้อดีของ บริษัท อาร์.เค.ฯ ไว้ แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ปฏิรูปงานที่เหนือกว่า อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษัทมีการบริการและคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของโอนเนอร์ด้วย

โดยบริษัทยึดถือนโยบายที่ว่า

“ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม และชื่อเสียงเป็นเลิศ”

โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการตอบสนอง ความต้องการ และสร้างความมั่นใจ
ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Relationships with factories and others
Relationships with power plants