ร่วมงานกับเรา

วันที่
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ประสบการณ์ทำงาน
รายละเอียด
1
วันที่ :
17/08/18
ตำแหน่งงาน :
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวนที่รับ :
1
ประสบการณ์ทำงาน
3 ปี
2
วันที่ :
18/06/17
ตำแหน่งงาน :
พนักงานเขียนแบบ
จำนวนที่รับ :
1
ประสบการณ์ทำงาน
3 ปี
3
วันที่ :
13/06/17
ตำแหน่งงาน :
ล่ามประสานงาน
จำนวนที่รับ :
3
ประสบการณ์ทำงาน
5 ปี
4
วันที่ :
13/06/17
ตำแหน่งงาน :
ผู้จัดการโครงการ
จำนวนที่รับ :
3
ประสบการณ์ทำงาน
10 ปี
5
วันที่ :
15/05/17
ตำแหน่งงาน :
วิศวกรโยธา
จำนวนที่รับ :
2
ประสบการณ์ทำงาน
2 - 3 ปี
Relationships with factories and others
Relationships with power plants