ร่วมงานกับเรา

วันที่
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ประสบการณ์ทำงาน
รายละเอียด
1
วันที่ :
13/06/17
ตำแหน่งงาน :
ผู้จัดการโครงการ
จำนวนที่รับ :
3
ประสบการณ์ทำงาน
10 ปี
2
วันที่ :
15/05/17
ตำแหน่งงาน :
วิศวกรโยธา
จำนวนที่รับ :
2
ประสบการณ์ทำงาน
2 - 3 ปี
Relationships with factories and others
Relationships with power plants