บริการของเรา

ประเภทของงาน

ปีของงาน

โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการนำลมร้อนในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์กลับมาใช้ประโยชน์

: 2011
15/06/11
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด

สถานที่

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เอเซีย สระบุรี

ประเภท

โรงไฟฟ้า

ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

15/6/2554 - 30/12/2555

ขนาด/เนื้อที่โครงการ

-

รายละเอียด

ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 20 MW

ประกอบด้วยอาคาร Turbine Generator, Cooling Tower, Chemical water treatment, AQC Boiler, PH. Boiler, Pipe line.

Power Plant And Civil Work

Relationships with factories and others
Relationships with power plants